PERPAD NEDEN VE NİÇİN KURULDU ?

Arman Minasyan - Yönetim Kurulu Başkanı

Arman Minasyan
Yönetim Kurulu Başkanı

Bilindiği gibi Perşembepazarı uzun yıllar boyunca Ülkemiz sanayi ürünlerinin alet ve edevatın temin edildiği önemli bir ticaret alanıdır.

Bölge aynı zamanda Türk müteşebbislerin de doğdukları bir bölgedir. Günümüzün belli başlı sanayici ve iş adamlarının Perşembepazarlı olmaları tesadüf değildir.

Asırlardan beri doğal bir liman kenti olan İstanbul’umuzun tarihi ipek yolunun bir uzantısı olduğu bilinir.

İstanbul’un ilk ciddi planlanması da 29.07.1980 Tasdik tarihli 1/50.000 ölçekli İstanbul metropol alan nazım planı olup, M.İ.A. ( Merkezi iş alanları) olarak gösterilen bölgemiz zaman içinde kirlenmiş ve yozlaşmış ve güzel İstanbulumuza yakışmayan bir görünüme bürünmüştür.

*M.İ.A planı
miaplani

Bizler atalarımızdan, dedelerimizden bizlere miras kalan bu bölgeyi “tapularımızı deldirmeden”layık olduğu şekilde yaşatmak, Perşembepazarında herkesi memnun edecek, İstanbul’umuza işlevsel turistik, sosyal ve ekonomik katkıda bulunacak bir değişimi, yerel yönetimler, ilgili Belediyeler ve kurumlar ile el ele vererek düzenlenmesinde katkıda bulunmak isteyen ve mal sahiplerinden oluşan bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Çünkü, 1985 yılında bölgemize bir bomba düştü !
gazete

Bu, yapma düzenleme yenileme değil, yıkma ve yağmalama bombası idi. Mülkiyet hakkına ve hukuka saygı duyulmuyor, binalar kamulaştırma adı altında komik bedeller ile sahiplerinden alınıp bir tarih ve ekonomik değer birilerine çıkar sağlamak için yok ediliyor idi.

Perşembe’pazarlıların büyük bir sağduyu ve vatandaşlık bilinci ile birleşerek bir lonca oluşturmaları neticesinde, hukuki haklarımızı, mülkiyet haklarımızı kullanarak, Cenevizlilerden, Osmanlılardan beri yaşamını sürdüren bu bölgeyi ölümden kurtardık.

Hukukçuların, imar planlamacılarının Mimarlar Odasının da destekleri ile bölgemiz SİT alanı olarak,koruma alanı ilan edilerek olay perçinlendi. Kamulaştırma kararları da iptal oldu.

Ancak mesele bitmedi. Bölge 29 yıldır diken üstünde. Hala içimiz rahat değil. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Güzelleştirme adına acaba bölgemiz ve tapulu mallarımız birilerine peşkeş çekilir mi korkumuz devam ediyor.

Bu nedenle binalar yıkık dökük, cepheler bakımsız ve onarım yok. Bizler Perşembepazarı sakinleri olarak ve de İstanbullular olarak bu görünümden memnun değiliz.

Arzumuz mülkiyet haklarımızın korunarak yerel yönetimlerle birlikte bölgemizin İstanbul’a yakışan bir düzene kavuşmasıdır. Kentsel dönüşüm adı altında yapılacakları bizler yapmalıyız. Bizim adımıza başkaları değil!

ÖZET: Nedeni: Bölgemiz hakkındaki karar ve uygulama niyetleri.
Niçini:
Haklarımızı koruyarak bölgenin düzenlenmesi.