ÜYELİK ŞARTLARI

– Karaköy Perşembe Pazarı çevresinde mülk sahibi olan ve ya ticaretle iştigal eden,

– Fiil ehliyetine sahip olup derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden,

– Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan

Her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyelerden birinin önerisiyle dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul ve ya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müraacatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye kabul edilebilir.