Bölgemiz SİT Alanıdır.

Aşağıda uzunca yazılı olarak eklediğimiz yasa uyarınca ilgililer arasıda yapılan görüşmelerde aşağıdaki hususlarda fikir birliğine varılmıştır,

1- Kimsenin tapusu delinmeyecek, mülkiyet hakkına dokunulmayacak.

2- Kurul her bina için estetik bir dış mimari ve fonksiyon önerecek. Mülk sahipleri bu değişiklikleri kendi ceplerinden yapacaklar.

3- Altyapı, yol ve Otopark gibi düzenlemeleri doğal olarak Belediye yapacak.

4- Belediye kendi mülkiyetinde olanları da bu çerçevede düzenleyecek.

5- Yıkım yok, el koyma yok, estetik makyaj ve fonksiyon değişikliği var.

 
İlgili Bağlantılar:

Yenileme Alanı Kararı 29 Aralık 2010 Tarihli ve 27800 Sayılı Resmî Gazete

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU