KARAKÖY PERŞEMBE PAZARI KORUMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
22 / 03 / 2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Karaköy Perşembe Pazarı Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin olağan genel kurul toplantısı 22 Mart 2017 tarihinde saat 14:00’de Tersane Caddesi Kardeşim sok No: 45 Karaköy / İSTANBUL adresinde Yönetim kurulu üyesi Erdoğan Evran tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündem gereği açılış ve yoklama yapılmış, yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılarak, verilen önergeyle divan heyeti teşekkül ettirilmiştir.
2- Divan Başkanlığı’na Sn. Bekir DEĞİRMENCİOĞLU , katipliklere Mustafa GÜLERYÜZ ve Sn. Behzat İSHAKOĞLU seçilerek divan heyeti teşekkül ettirilmiştir. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3- Saygı duruşu yapılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
4- Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Müzakere edilen rapor ve yönetim kurulu’nun ibrası oy birliği ile kabul edildi.
5- Denetim kurulu raporu okundu. Müzakere edilen rapor ve denetim kurulunun ibrası oy birliği ile kabul edildi.
6- Derneğin 2017 yılı tahmini bütçesi görüşülerek aynen kabul edildi.
7- Derneğin yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimine geçildi. Yapılan gizli oylama açık tasnif sonucu,

ASİL YÖNETİM KURULUNA
1- Arman MİNASYAN
2- Eşref Can KURDOĞLU
3- Behzat İSHAKOĞLU
4- Mustafa GÜLERYÜZ
5- Nora de TOLEDO ALEV
6- Erdoğan EVRAN
7- Osman Tan ERKIR

YEDEK YÖNETİM KURULUNA
1- Hasan Hüseyin ÖZKARA
2- Ertuğrul BEKTAŞOĞLU
3- Abdulvehap KURTOĞLU
4- Onnig PEŞTEMALCIYAN
5- Moiz VARON
6- Bekir DEĞİRMENCİOĞLU
7- Ohannes TORKUMOĞLU

DENETİM KURULU ASİL ÜYE
1- Mehmet Yalçın ŞAVLU
2- Jak KAZEZ
3- Saro SARIÇOBAN

DENETİM KURULU YEDEK ÜYE
1- Mustafa Uğur ŞİŞMANYAZICI
2- Bülent Yusuf AKSOY
3- Mahmut MALAZ

Oy birliği ile seçilmişlerdir.

8- Gündemin son maddesinde dilek ve temenniler görüşüldü bazı üyeler söz alarak yeni dönemle ilgili dilek ve önerilerde bulundular.
9- Toplantıda görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya saat 15:00’ de son verilmiştir

22/ 03 / 2017

DİVAN BAŞKANI                          KATİP ÜYE                               KATİP ÜYE
Bekir DEĞİRMENCİOĞLU       Mustafa GÜLERYÜZ             Behzat İSHAKOĞLU