Değerli PERPAD üyeleri:

Bildiğiniz gibi BİMTAŞ yetkilileri ile birlikte yapmış olduğumuz 26.02.2015 tarihli toplantımıza 42 arkadaşımız katılmıştır.
Bu toplantımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü ilgilileri Derneğimizden ve üyelerimizden Öncelikle ve özellikle Perşembe pazarı yenileme alanı projesi içinde yer almakta olan 1503 – 1504 Yapı adaları maliklerinin kendileri ile temasa geçerek, yapı ölçümü yapılamamış Yapıların ( listesi ekte sunulmuştur.) relövelerinin yapılması için BİMTAŞ yetkilileri ile bir an evvel masaya oturmaları gerekmektedir.

Bu konuda lütfen bayan Tuna KAN 0532 3310378 ile randevulaşınız.

Yenileme projesi buradan başlayacaktır. Eski eserler olduğu gibi restore edilecek, yeni binalar ise mal sahiplerinin mimarları ile sunacakları projeler idare ile birlikte değerlendirilecektir. Bu arada çok küçük parsellerin birleştirilmesinde de yarar olduğu söylenmektedir.

Biz PERPAD Derneği üyeleri olarak bugün gelinen noktanın hem mal sahipleri, hem İdare hem de İstanbul’umuz için en iyi çözüm olduğunu düşünüyor ve bölgemiz tapu sahiplerinin vakit kaybetmeden gereken ilgi ve kolaylıkları da karşılıklı olarak değerlendirerek projenin en kısa zamanda hayata geçmesini arzu ve temenni ediyoruz.

Diğer bir konumuz da, üye aidatları olup, tüm üyelerimizin en kısa sürede aşağıda verilen Banka hesaplarına aidatlarını yatırmaları gereğidir.

Genel Kurul öncesi tüm üye aidatlarının ödenmiş olması şarttır !

Bu konuda Saymanımız Sayın Mustafa GÜLERYÜZ ile temasa geçebilirsiniz 0532 2935831

Örnek bir Sivil Toplum ve İdare işbirliği ile çok şık ve çok değerli bir “yeni Perşembe Pazarı”nın gerçekleştirilmesi dileklerimizle.

Arman MİNASYAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1503ve1504AdalarMalikListesi
Persembe Pazar_ Proje Durumlar_