İstanbul Büyükşehir Belediyesi Perşembe pazarı Yenileme alanı
Proje Tanıtım ve Danışma Bürosu Tel: 0507 456 51 53

Salonunda yaklaşık 30 kişilik bir katılım ile toplandık. ( Liste ektedir.)

Her ne kadar Mimarlar odasının müracaatı ile bir Yürütmeyi Durdurma kararı var ise de, gerek İdarenin gerekse Üyelerimizin genel kanaati çalışmalarımızın hiç hız kesmeden devamı yönünde oldu.
Zira olayın bu hali ile kalması hem mülk sahiplerinin hem de güzel İstanbul’umuzun lehine değil. Biraz yavaş da ilerler isek ilerlemeliyiz.
Özellikle 1503 ve 1504 Ada No.larında halen temas kuramadığımız: Sayın Ahmet TOZKOPARAN, Ahmet Nuri ERDOĞAN ve Şükriye ERDOĞAN, Hatice TONBULUN,Mehmet BEZİRCİOĞLU,Hayrettin TORUN,Mine KASAMAN, Ayten ÇAĞIN adındaki kişilerin veya onları tanıyanların Derneğimiz ile temasa geçmelerini rica ediyoruz.

Ada bazında bir araya gelinebilinir ise, olay hız kazanacaktır.

Bu arada 1121 ada kapsamında bulunan ve henüz bizimle temasa geçmemiş olan komşularımızın da Derneğimiz ile temasa geçmelerini rica ediyoruz.

Bundan sonraki toplantı tarihimiz 23 Temmuz Perşembe günü saat 10.00 da aynı yerde yapılacaktır.

Tüm üyelerimizi çoğunlukla katılmaları, toplantılarımıza katılan ancak henüz üye kayıtlarını yapmamış olanların da Derneğimize üye kayıtlarını yapmaları önemlidir.
Haziran sonu itibarı ile ilgililer Proje Tanıtım ve Danışma Büromuzda taslak, avan projeleri görebilirler.

Başarabilir isek Mimarlar Odasından da temsilcilerin bu toplantımızda hazır bulunmalarını sağlayacağız.

Saygı ile duyururuz.

PERPAD YÖNETİM KURULU

Katılımcı Listesi

GDE Hata: Dosya alımı esnasında hata - eğer gerekliyse hata kontrolünü kapatın (405:Method Not Allowed)