İlk toplantımız 11 Nisan 2013 tarihinde Engin ÇELİK – Arman MİNASYAN-Rasim CİNİSLİ-Erdoğan EVREN-Can KURDOĞLU ile İstanbul Büyükşehir yetkilileri arasında yapıldı.
Ciddi bir muhatapla görüşme isteği belirtilerek dernek kurmamız tavsiye edildi.

İkinci Toplantımızı 18 Nisan 2013 tarihinde yaptık.Mülk sahipleri ile birlikte ortak proje yapma fikri sunuldu. Örgütlenmiş olarak geliniz Dayatmacı değil uzlaşmacı bir tutum izlenecek dendi.

Önemli Notlar:
Beyoğlu ilçesinde Okmeydanı, Perşembe Pazarı, Beyoğlu ve Tersaneler Bölgesi 1992-1995 yılları arasında farklı statülerde SİT ALANI OLARAK ilan edilmişlerdir.
Sonrasında ise “Kentsel Dönüşüm” alanı adlı yasa yürürlüğe girmiştir.
Halen kentsel SIT alanı olan bölgemizin Kültür ve Turizm amaçlı alana dönüşümünün Mülk sahipleri ile birlikte yapılanması fikri önceki benzer alanlarda karşılaşılan sorunlar ve tecrübeler ışığında kararlaştırılmış olduğu ilk olarak gayrı resmi olarak Sayın İstanbul Sit Alanları Alan Yönetim Başkanı Dr. Halil Onur tarafından bölgemiz önde gelen birkaç mülk ve iş sahibine iletilmiş idi.

90.000 M2 lik olduğu söylenen alanın %20 si şahıs malı %80 Kamu malı olarak görülmekte olup, idare ile vatandaş arası örnek bir proje düşünülmektedir
Bu maksatla ilk toplantımız 11 Nisan 2013 tarihinde yapılmış ve bizlere “dernekleşiniz toplu halde geliniz” önerisi yapılmıştır.
18.Nisan 2013 tarihindeki ilk resmi sayılabilecek toplantımız ekli katılımcı listesinde görülenler ile yapılmıştır.

1/5000 Planı iptal edilmiş olup henüz bölgemizin yeni bir planı yoktur. Bölgede 160 adet tescilli sivil mimari örnekleri mevcut olup, ayrıca korunmaya değer yeni binalar da bulunmaktadır.
Perşembe Pazarı yenileme alanında maksat mülk sahipleri ile birlikte ortak projede anlaşarak kentsel kaliteyi arttırmaktır.
Şu anda röleve çalışmaları yapılmakta olup, restorasyon kapsamında yapılacaklar bize şöyle özetlenmiştir:

1- Kimsenin tapusu delinmeyecek. Mülkiyet hakkına dokunulmayacak.
2- Kurul her bina için estetik bir dış mimari ve fonksiyon önerecek, mülk sahipleri bu değişiklikleri kendi ceplerinden yapacaklar.
3- Altyapı yol ve Otopark gibi düzenlemeleri doğal olarak Belediye yapacak.
4- Belediye kendi mülkiyetinde olan binaları da bu çerçevede düzenleyecek.
5- Yıkım yok. El koyma yok. Estetik makyaj ve fonksiyon değişikliği var.

Bu başlıklar BİMTAŞ Başkanı Peyami Başkaraca – Tarihi Çevre Koruma Müdürü Cem ERİŞ – Metropoliten Planlama Müdürü Serdar ŞENOL – Etüd ve Projeler Daire Başkanı Atilla ALKAN – Dr. Mimar Sit alanları Yön. Bşk. Halil ONUR ve Perşembe Pazarı derneğimiz PERPAD yetkilileri ile birlikte oluştu.
Süleymaniye ve Tarlabaşı tecrübeleri de rol oynadı.

GDE Hata: Dosya alımı esnasında hata - eğer gerekliyse hata kontrolünü kapatın (405:Method Not Allowed)