KARAKÖY PERŞEMBE PAZARI KORUMA VE GÜZELLEŞTİRME  DERNEĞİ

18 / 03 / 2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Karaköy Perşembe Pazarı Koruma ve Güzelleştirme  Derneği’nin olağan genel kurul toplantısı 18 Mart 2015 tarihinde saat 11:00’de Tersane Caddesi Kardeşim sok No: 45 Karaköy / İSTANBUL adresinde  Yönetim kurulu üyesi Erdoğan Evran tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündem gereği açılış ve yoklama yapılmış, yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılarak, verilen önergeyle divan heyeti teşekkül ettirilmiştir.

2- Divan Başkanlığı’na Sn. Bekir DEĞİRMENCİOĞLU , katipliklere Sn. Hasan Hüseyin ÖZKARA ve Sn. Ertuğrul BEKTAŞOĞLU  seçilerek divan heyeti teşekkül ettirilmiştir. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile  karar verildi.

3- Saygı duruşu yapılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

4- Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Müzakere edilen rapor ve yönetim kurulu’nun ibrası oy birliği ile kabul edildi.

5- Denetim kurulu raporu okundu. Müzakere edilen rapor ve denetim kurulu’nun ibrası oy birliği ile kabul edildi.

6- Derneğin 2015 yılı tahmini bütçesi görüşülerek aynen kabul edildi.

7- Derneğin yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimine geçildi. Yapılan gizli oylama açık tasnif sonucu,

ASİL YÖNETİM KURULUNA                       YEDEK YÖNETİM KURULUNA

1- Arman MİNASYAN                                   1- Ertuğrul BEKTAŞOĞLU

2- Eşref Can KURDOĞLU                           2- Onnig PEŞTEMALCIYAN

3- Behzat İSHAKOĞLU                                 3- Moiz VARON

4- Mustafa GÜLERYÜZ                                4- Abdul vehap KURTOĞLU

5- Nora de TOLEDO  ALEV                         5- Masis ÜŞENMEZ

6- Erdoğan EVRAN                                       6- Hasan ERGUN

7- Hasan Hüseyin ÖZKARA                         7- Ohannes TORKUMOĞLU

DENETİM KURULU ASİL ÜYE                   DENETİM KURULU YEDEK ÜYE

1- Mehmet Yalçın ŞAVLU                             1- Mustafa Uğur ŞİŞMANYAZICI

2- Jak KAZEZ                                               2- Bülent Yusuf AKSOY

3- Saro SARIÇOBAN                                   3- Mahmut MALAZ

Oy birliği ile seçilmişlerdir.

8- Gündemin son maddesinde dilek ve temenniler görüşüldü bazı üyeler söz alarak yeni dönemle ilgili dilek ve önerilerde bulundular.

9- Toplantıda görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya saat 12:00’ de son verilmiştir

18 / 03 / 2015

DİVAN BAŞKANI                              KATİP ÜYE                                       KATİP ÜYE

Bekir DEĞİRMENCİOĞLU        Ertuğrul BEKTAŞOĞLU                Hasan Hüseyin ÖZKARA