Sayın Hüseyin TOK Başkanlığında, sayın Halil ONUR ve yaklaşık 50 kişinin katılımı ile yapıldı.

27/11/2014 tarihli ilk toplantımızdan bugüne, 11 ci toplantımızda nihayet daha da somut adımlar atılmasına başlandı.

1) 1499 ada paydaşları 5 Ocak 2016 tarihinde özel olarak toplanıp proje üzerinde daha detaylı görüşme ve harekete geçilmesi konusunda anlaştılar
2) 1503-1504 ada paydaşlarının ise, 12 Ocak 2016 tarihinde aynı şekilde özel olarak toplanmaları kararlaştırıldı.
3) Nihayet bölgede “ada bazında” bir araya gelinmesinin adeta imkansız gibi göründüğü durumlarda, kısmi ada bazında veya istisnai hallerde genel projeye aykırı olmaması kaydı ile, mal sahiplerinin bizzat bireysel tadilat ve düzenlemede bulunabilecekleri konusunda fikir birliğine varıldı.
4) Ada bazında birleşmelerde kolaylık sağlamak ve teşvik için ortak alanların Belediyeye ait arsalardan karşılanması hususu dile getirildi.

Bir sonraki Genel Toplantı için tarih tespit edilmedi Ocak sonuna doğru belirlenecek tarih üyelerimize bildirilecektir.