İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Çağatay KALKANCI, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Sayın Hüseyin TOK, Etüd ve Projeler Daire Başkanı Sayın Ali ERGÜN, İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanı Dr. Halil ONUR beylerin ve 54 üyemizin katılımı ile yapıldı.

1503 – 1504 adalarında yer alan parsel sahipleri ile, öncelikli olarak, pilot projenin görüşülmesinin hızlandırılarak örnek teşkil etmesi açısından, fiiliyata geçilmesinde mutabakat sağlandı.

Derneğimiz ile İBB arasındaki ilişkilerin fevkalade olumlu geçtiği konusunda mutabakat sağlandığı, işlemlerin zaman almasının 800 yıllık ve yüzlerce pay sahibinin bulunduğu bu kadim alanda doğası gereği çok da hızlı gidemeyeceği gerçeği kabul gördü.

Bir sonraki genel toplantımızın 2 Aralık Çarşamba günü saat 10.00 da tekrar her zamanki yenileme alanı salonunda yapılması kararı alındı.

Bu arada ada bazında ilgili tarafların ara ziyaretler ve görüşmeler ile sürecin olabildiğince hızlanması gereğinde de mutabık kalındı.