Değerli Yönetim Kurulu,

Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun STK kuruluşlarına yollamış olduğu yazıyı ekte sunuyorum.

GDE Hata: Dosya alımı esnasında hata - eğer gerekliyse hata kontrolünü kapatın (500:Internal Server Error)